dr Justyna Strykowska-Nowakowska

Najważniejsze krajowe i międzynarodowe wyróżnienia:

2004 - nagroda Rektora UAM, III stopnia, zespołowa za osiągnięcia naukowe uzyskane w pracy pt. „Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej”, Poznań 2003

Udział w konferencjach i sympozjach naukowych:

•Warszawa 2007 – IV Światowy Kongres Rodzin, Rodzina wiosną dla Europy i Świata, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
•Poznań 2008 – Międzynarodowa Konferencja Rodzina-Tożsamość-Pamięć, WSNHiD i UAM
•Poznań 2008 – Konferencja Modele pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, Centrum Doradczo – Szkoleniowe Profed

Wybrana bibliografia:

•Strykowska J. (1996).: Telewizja i nastolatki. Edukacja Medialna, nr 2, s. 64-65.
•Strykowska J. (1997).: Konflikty w rodzinie a media. Edukacja Medialna, nr 3, s. 34 – 37.
•Strykowska J. (1997).: Miejsce mediów w relacjach rodzice – dorastające dzieci. W: A. Zając (red.) Nowoczesne media w kulturze, nauce i oświacie. Tarnowska Oficyna Wydawnicza. Tarnów, s. 373 – 382
•Strykowska J. (1997): Dojrzewanie w kulturze mediów. Edukacja Medialna, nr 4, s. 17 – 20.
•Strykowska J. (1999): Wychowanie w zreformowanej szkole. Edukacja Medialna, nr 1, s. 48 – 50
•Strykowska J. (1999): Jak kształtować umiejętność skutecznego porozumiewania się. Edukacja Medialna, nr 3, s. 15-17
•Strykowska J. (2000): Modelowanie jako mechanizm wyjaśniający oddziaływanie mediów. Edukacja Medialna, nr 2, s. 38-4
•Strykowska J. (2000): Przygotowanie nauczycieli historii do pracy wychowawczej. W: M. Kujawska (red.) Uczeń i nowa humanistyka. Wydawnictwo Instytutu Historii UAM. Poznań, s. 235-242.
•Strykowska J. (2002): Kompetencje potrzebne nauczycielowi do działania wobec grupy. W: M. Kujawska (red.) Uczeń w Nowej Szkole. Edukacja Humanistyczna. Instytut Historii UAM, Poznań, s. 201–206
•Strykowska J. (2003): Świetlica socjoterapeutyczna jako forma zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. W: J. Sowa (red) Wychowanie – profilaktyka – resocjalizacja. W poszukiwaniu doskonalszych systemów w skali makro i mikro. Cześć II Profilaktyka i resocjalizacja. Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie. Rzeszów, s. 275 – 284.
•Strykowska J., (2005): Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym. Problemy – Diagnoza – profilaktyka., Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Menedżerska; Gniezno.
•Strykowski, W., Strykowska J., Pielachowski J. (2007): Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wyd. eMPi2, Poznań, autorka części 2, s. 85 – 135
•Strykowska J., (2008): Diagnozowanie sytuacji szkolnej. Neodidagmata nr 29/30, s. 183 – 196

Prowadzone aktualnie prace badawcze:

1. Diagnoza sytuacji rodzinnej i szkolnej dziecka.
2. Rola dorosłego w procesie socjoterapeutycznym.