prof. UAM dr hab. Izabela Skórzyńska

Zainteresowania naukowe:

Historia polskiego teatru alternatywnego, teatr jako terapia, kultura historyczna społeczności pogranicza.

Tematyka prowadzonych zajęć:

Dydaktyka historii i edukacji obywatelskiej; teatr i edukacja; drama edukacyjna.

Wybrana bibliografia:

J. Ostrowska, I. Skórzyńska (red.), Dialog(i) w kulturze, Poznań 2001; Międzynarodowy Projekt Artystyczny "Qvo vadis, Europe?". Szanse i zagrożenia, w: Dialog(i) w kulturze, red. J. Ostrowska, I. Skórzyńska, Poznań 2001; I. Skórzyńska, Teatry poznańskich studentów( 1953-1989). Konteksty. Historie. Interpretacje, Poznań 2002.

Realizowane projekty naukowe:

Teatry pogranicza wschodniego; dzieła teatralne jako świadectwa i źródła współczesnej kultury historycznej mieszkańców pogranicza; międzynarodowy projekt badawczy: Historia i pamięć w społeczeństwach ponowoczesnych.