prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

Zainteresowania naukowe:

- historia regionalna (dzieje opactwa benedyktyńskiego w Mogilnie, dzieje miast Wielkopolski i Kujaw)
- dzieje regionalizmu polskiego, edukacja regionalna na przestrzeni wieków
- dzieje oświaty w XX wieku
- współczesna edukacja historyczna i obywatelska
- polskie podręczniki historii (ze szczególnym wskazaniem na analizę narracji podręcznikowej)

Tematyka prowadzonych zajęć:

- Dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie (wykład i ćwiczenia)
- Regionalizm w edukacji historycznej i obywatelskiej (wykład i konwersatorium)
- Historia – kultura – społeczeństwo (konwersatorium)
- Seminarium licencjackie z zakresu historii oświaty w XX wieku, dziejów regionalizmu polskiego oraz współczesnej edukacji historycznej

Wybrana bibliografia:

MONOGRAFIE:
1. Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii. Wyd. Instytut Historii UAM, Seria: Publikacje Instytutu Historii (nr 43), Poznań 2001, s.224
2. Benedyktyni mogileńscy. Zarys dziejów, życie codzienne, duchowość i kultura. Wyd. Rys. Poznań 2004, ss. 176; wydanie II poprawione Poznań 2005, ss. 176
3. Ks. Stanisław Kozierowski – proboszcz parafii skórzewskiej (1910-1929). Wyd. Przemkodruk. Skórzewo 2010, ss. 84

PODRĘCZNIK AKADEMICKI:
1. współautorstwo z E. Chorąży i S. Roszak), Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 402

REDAKCJE PRAC ZBIOROWYCH:
1. Non omnis moriar. Katolicki cmentarz w Mogilnie. Wyd. Rys. Poznań 2006, ss. 164
2. Wybór źródeł do dziejów gimnazjum i liceum w Trzemesznie. Wyd. Bograf, Poznań 2006, ss. 240
3. (z J. Doboszem) „Powtórka przed …” Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Informator Instytutu Historii UAM. Wyd. Instytut Historii UAM. Poznań 2008, ss.134
4. Mogilno w Powstaniu Wielkopolskim (1918-1919). Wyd. Jasart Studio. Poznań 2008, ss. 242
5. (z J. Doboszem) „Powtórka przed…” II Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Instytut Historii UAM. Poznań 2008, ss.154
6. (z J. Doboszem) „Powtórka przed …” III Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 22-23 września oraz 24-25 września 2009. Red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska. Wyd. Instytut Historii UAM. Poznań 2009, ss.142
7. „Powtórka przed…” IV Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 21-22 września oraz 23-24 września 2010. Informator Instytutu Historii UAM. Red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska. Wyd. Instytut Historii UAM. Poznań 2010, ss.182

Realizowane projekty naukowe:

- Dzieje regionalizmu historycznego w edukacji na przestrzeni XX wieku
- Źródła do dziejów oświaty w Wielkopolsce
- Historia Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie
- Dzieje parafii skórzewskiej za czasów ks. Stanisława Kozierowskiego