dr Violetta Julkowska

Zainteresowania naukowe:

Historia nauki i oświaty XIX i XX wieku; historia historiografii XIX wieku; narracja historyczna; literatura jako źródło historyczne; dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie; edukacja historyczna; europejski wymiar w edukacji historycznej.

Tematyka prowadzonych zajęć:

Psychologia edukacji historycznej; psychologia społeczna.Dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie; edukacja europejska; konstytucjonalizm na lekcjach historii; literatura i teatr w edukacji historycznej.

Wybrana bibliografia:

Retoryka w narracji historycznej Joachima Lelewela, Poznań 1998; Naruszewiczowska koncepcja narracji historycznej, w: Adam Naruszewicz i historiografia Oświecenia, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1998, s.125-137; Kilka refleksji o światach przedstawionych literatury i historiografii, w: Z problematyki przemian kultury polskiej w XX wieku, red. D. Skotarczak, Poznań 2000, s. 45-69; Naprzeciw siebie. Komunikacja międzypokoleniowa na gruncie edukacji historycznej, w: Uczeń i nowa humanistyka, red. M. Kujawska, Poznań 2000; s. 105-114; Tadeusz Łopuszański 1874-1955, w: Wielkopolanie XX wieku, red. A. Gulczyński, Poznań 2001, s.265-277; Kiedy historyk bywa zakłopotany czyli rozmowy Jerzego Topolskiego z dziećmi o historii, w: światopoglšdy historiograficzne, red. J. Pomorski, Lublin 2002, s.41-55; Historiografia polska II połowy XIX wieku jako źródło i rezerwuar stereotypów narodowościowych, w: Stereotypy narodowościowe na pograniczu, red. W. Bonusiak, Rzeszów 2002, s.17-31

Realizowane projekty naukowe:

Historiografia polska II połowy XIX wieku - przemiany form narracyjnych; zdjęcia lotnicze w edukacji historycznej (wspólnie z archeologiem dr. hab. Włodzimierzem Rączkowskim); europejski wymiar edukacji historycznej w zreformowanej szkole polskiej.