Dydaktyka Historii i Wiedzy o Społeczeństwie

Zasady zaliczenia:

- udział w zajęciach
- pisemny egzamin całościowy w formie testu

V rok studiów stacjonarnych - semestr zimowy Więcej

stone picture

Edukacja europejska

Zasady zaliczenia:

opracowanie instrukcji do projektu badawczego lub projektu działania lokalnego

V rok studiów zaocznych - semestr letni Więcej

stone picture
twitterbird

© 2010 EDUKACJA HISTORYCZNA | SERWIS INFORMACYJNO - DYSKUSYJNY