Studia Podyplomowe Historii

4 - semestralne studia doskonalące dla absolwentów II stopnia (historia oraz kierunki pokrewne) z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania historii w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej;

3 - semestralne studia dla absolwentów studiów I i II stopnia (historia oraz kierunki pokrewne) z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej;

3 - semestralne studia dla absolwentów studiów II stopnia (historia oraz kierunki pokrewne) z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania historii i społeczeństwa i historii w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej.

Program ramowy studia podyplomowe historii - 4 semestry

Program ramowy studia podyplomowe historii - SP - 3 semestry

Program ramowy studia podyplomowe historii - Gimnazjum i LO - 3 semestry

Akty prawne

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575);

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131);

- Ustawa z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. z 2016 r. poz. 1842 – j.t.).

twitterbird

© 2010 EDUKACJA HISTORYCZNA | SERWIS INFORMACYJNO - DYSKUSYJNY