01

Katarzyna Spychała

Konstytucja 3 maja - ocena zjawiska historycznego.


Temat: Konstytucja 3 Maja – ocena zjawiska historycznego. Metoda pracy – meta plan. Cele lekcji. Uczeń powinien: łączyć wydarzenia w związki przyczynowo – skutkowe, poszerzać wiedzę z zakresu historii i kultury narodu, rozumień znaczenie Konstytucji 3 Maja, umieć korzystać z różnych źródeł informacji, a zwłaszcza literatury i tekstów źródłowych

Czytaj całość

02

Magdalena Plucińska

Ostatni Piastowie na tronie Polski.


Studia Podyplomowe z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w zakresie Historii. Scenariusz lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Temat: Ostatni Piastowie na tronie Polski. Cele lekcji, metody, przebieg lekcji.

Czytaj całość

03

Hanna Brambor

Czym obradował nas świat starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu?


Wprowadzenie: Przez ostatnich kilka lekcji zaznajamialiśmy się z najważniejszymi wydarzeniami z czasu starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu. Czas akcji tamtych wydarzeń to zdecydowanie zamierzchłe czasy, ale czy tak zupełnie oderwane od współczesności? Dzisiejsza lekcja skoncentrowana na moim wykładzie i przez was przygotowywanych notatkach ma udowodnić, że nie. A więc ja będę opowiadała o najzwyklejszych rzeczach pojawiających się w naszym życiu dzięki naszym antycznym przodkom. Wybrałam, zwłaszcza na początek rzeczy mniej znane obudowane ciekawostką związaną z jej pojawieniem. Wy przygotowujcie podczas moich opowieści notatki w dowolny, wybrany przez siebie sposób: punkty, tabela, mapa pamięci, itp. Waszym celem jest przygotowanie przejrzystego i czytelnego dowodu, na to, że spuścizna po czasie starożytnym jest przeogromna. Gotowi? No to zaczynamy:

Czytaj całość

04

Lidia Nawrocka

Nasza mała Ojczyzna. Poznajemy miejscowość, w której mieszkamy.


Konspekt lekcji z edukacji regionalnej Klasa VI. Temat lekcji: Nasza mała Ojczyzna. Poznajemy miejscowość, w której mieszkamy.

Czytaj całość

05

Sylwia Starosta

Szlakiem zabytków historycznych wsi Dęby Szlacheckie.


Konspekt lekcji w ramach edukacji regionalnej dla klasy pierwszej gimnazjum. Temat: Szlakiem zabytków historycznych wsi Dęby Szlacheckie.

Czytaj całość

06

Maria Wojciechowska

Wycieczka historyczna jako metoda pracy nauczyciela historii. Cykl scenariuszy.


Wycieczka historyczna jako metoda pracy nauczyciela historii. Cykl scenariuszy. Wycieczka do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (do realizacji w II sem. klasy czwartej lub I sem. klasy piątej)

Czytaj całość

07

Alicja Pietrusiak i Walentyna Różańska

Dzień Europejczyka. Scenariusz inscenizacji.


Dzień Europejczyka. Scenariusz inscenizacji z okazji dnia europejczyka.

Czytaj całość

08

Jolanta Jedynak

Konkurs historyczny. Gmina Suchy Las wczoraj i dziś.


Szkolne eliminacje konkursu wiedzy o gminie „Gmina Suchy Las wczoraj i dziś”. Scenariusz konkursu.

Czytaj całość

09

Ewa Kajdanowicz

Historia starożytnego Rzymu. Powstanie pryncypatu. Działalność Augusta.


Historia starożytnego Rzymu. Powstanie pryncypatu. Działalność Augusta.

Czytaj całość

10

Anna Rakowska-Kęska i Katarzyna Kuchta-Tomaszewska

Biskupin osada obronna z okresu żelaza.


Cykl lekcji historii : Biskupin osada obronna z okresu żelaza. Sceneriusze lekcji i wycieczki historycznej.

Czytaj całość

11

Maria Zalewska

Społeczeństwo polskie w dobie przemian późnego średniowiecza.


Społeczeństwo polskie w dobie przemian późnego średniowiecza.

Czytaj całość

12

Katarzyna Kuchta-Tomaszewska

Architektura starożytnego Rzymu.


Architektura starożytnego Rzymu.

Czytaj całość

13

Małgorzta Jasiewicz

Dzień grecki w naszej szkole.


Dzień grecki w naszej szkole. Scenariusz projektu działania lokalnego w zakresie edukacji europejskiej. Projekt został zredagowany z myślą o uczniach upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Impreza odbyła się 18 maja w Zespole Szkół Specjalnych Nr 112 w Poznaniu.

Czytaj całość

14

Jolanta Jedynak

Pogrobowcy Aleksandra Wielkiego czyli epoka hellenistyczna w zarysie.


Pogrobowcy Aleksandra Wielkiego czyli epoka hellenistyczna w zarysie (publikowany tekst jest ze względów technicznych zaledwie elementem tekstowym bogatej prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Absolwentkę Studiów Podyplomowych)

Czytaj całość
twitterbird

© 2010 EDUKACJA HISTORYCZNA | SERWIS INFORMACYJNO - DYSKUSYJNY