Edukacja Historyczna

Serwis Informacyjno - Dyskusyjny
Serwis zawiera: ramowe programy studiów podyplomowych; tematykę zajęć i wykładów, zalecaną literaturę, wymagania zaliczeniowe i egzaminacyjne, informacje o Zespole dydaktycznym.

Edukacja Historyczna

Serwis Informacyjno - Dyskusyjny
Polecamy: materiały pomocnicze, wybrane wykłady on-line, prezentacje multimedialne.

Edukacja Historyczna

Serwis Informacyjno - Dyskusyjny
Publikujemy: najlepsze prace i projekty studentów studiów podyplomowych.

Aktualności

TRWA rekrutacja na Studia Podyplomowe

Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe

2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. 2 zdjęcia
4. kserokopia dowodu osobistego

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać na adres:

Wydział Historyczny UAM
Studia Podyplomowe (pokój 2.138)
ul. Umultowska 89 d
61-614 Poznań

 

Polecane adresy

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
twitterbird

© 2010 EDUKACJA HISTORYCZNA | SERWIS INFORMACYJNO - DYSKUSYJNY